Kun logistiikka ratkaisee

Jani Nissinen (vasemmalla) ja Heikki Rekunen ovat osa VR Transpointin uusittua työnopastuksen organisaatiota.

Jani Nissinen (vasemmalla) ja Heikki Rekunen ovat osa VR Transpointin uusittua työnopastuksen organisaatiota.

Työhön opastusta turvallisuus edellä

26.10.2020

Ratapihoilla työskentelevät työnopastajat jakavat turvallisuustietoutta ja omaa ammattitaitoaan uusille vaihtotyönjohtajille. Työnopastajien ja työnopastuksen yhdyshenkilöiden osaamista hyödynnetään myös palvelutuotannon kehitysprojekteissa.

Heikki Rekunen ja Jani Nissinen liikkuvat tottuneesti ratapihalla.

Rekunen työskentelee vaihtotyönjohtajana Sköldvikissä ja toimii myös oman työpaikkansa työnopastajana.

Myös Nissinen on vaihtotyönjohtaja, mutta uusi työ Etelä-Suomen alueen työnopastajien yhdyshenkilönä vie käytännössä suuren osan hänen työajastaan. Aika ajoin hän palaa myös ratapihalle käytännön työhön.

Uusi organisaatio aloitti helmikuussa

Työnopastus varmistaa, että työntekijä hallitsee työtehtävänsä, osaa toimia myös häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä tuntee käyttämänsä kaluston ja laitteet.

Laadukkaalla työnohjauksella on selvä vaikutus turvallisuuteen.

– Kun opastamme oikealla tavalla työohjeiden mukaisen toiminnan sekä turvalliset työtavat, turvallisen työskentelyn edellytykset ovat hallussa, sanoo VR Transpointin tuotantopäällikkö Toni Rinne.

Sekä Rekunen että Nissinen kuuluvat VR Transpointin uudistettuun työnopastuksen organisaatioon, jonka toiminta käynnistyi tämän vuoden helmikuussa.

– Työnopastajana toimiminen on kiinnostanut monen vuoden ajan. Kun esimies kysyi, olisiko minulla halukkuutta lähteä työhön mukaan, päätin hakea ja sainkin paikan, Rekunen kertoo.

Nissinen on toiminut ennen yhdyshenkilön työtä työnopastajana kuuden vuoden ajan.

– Työnopastuksen kehittäminen kiinnostaa. Yhdyshenkilön työ on ollut todella kiinnostavaa, tässä näkee ja oppii koko ajan uutta. Suunnittelen ja toteutan työnopastajien koulutuksia ja olen itsekin mukana opastamassa. Lisäksi olen asiantuntijaroolissa esimerkiksi turvallisuuspalavereissa.

Rekunen opastaa Sköldvikin ratapihalla uusia työntekijöitä, mutta myös kokeneempia työtovereitaan.

– Periaate on toimia ja edetä aina turvallisuus edellä. Ratapihalla liikutellaan isoja massoja – aina pitää olla ajatuksen kanssa liikkeellä. Koko ajan täytyy olla valppaana, eikä keskittyminen saa koskaan herpaantua.

Opastaja on myös esimerkki muille työntekijöille

VR Transpointin työnopastuksen organisaatio on nyt viiteen palvelutuotannon alueeseen perustuvan mallin mukainen. Jokaisella alueella on työnopastuksen yhdyshenkilö. Työnopastajia on yhteensä reilu 70.

Haku uusiin tehtäviin oli avoin ja valtakunnallinen.

– Etsimme ja myös löysimme hakijoita, joiden oma ammattitaito on kunnossa ja parhaat käytännöt hyvin sisäistettyinä. Lisäksi uusilla opastajilla on halu jakaa omaa ammattitaitoaan ja valmius toimia esimerkkinä myös muille, kertoo Rinne.

"Poikkeamien ja työtapaturmien määrä on laskussa"

Uudistuksen eräs tavoite oli nostaa lähellä palvelutuotantoa toimivien työnopastuksen yhdyshenkilöiden ja työnopastajien roolia.

– Tulemme käyttämään heitä entistä enemmän muun muassa turvallisuusohjeiden päivityksessä. On tärkeää, että ohjeita voi myös käytännössä soveltaa. Lisäksi työnopastuksen yhdyshenkilöitä ja työnopastajia otetaan mukaan erilaisiin projekteihin, joissa tarvitaan vankkaa käytännön osaamista. Näin saamme kentältä ajatuksia toimintamme kehittämiseen.

 Työnopastajilla on oma tunnus kypärässä.

Laadukas koulutus parantaa turvallisuutta

Rinteen mukaan uuden organisaation hyödyt ovat alkaneet jo näkyä. Entistä tarkemmat vastuut ja suoraviivaisempi toimintamalli ovat jo selkiyttäneet koulutuksien johtamista sekä kehittämistä.

Nissisen mielestä vuoden 2020 aikana tehty työ on ollut onnistunutta.

 – Poikkeamien ja työtapaturmien määrä on laskussa. Vuonna 2020 ei ole ollut yhtään työtapaturmaa. Oletan, että se johtuu osittain hyvästä koulutuksesta.

Hyvin toteutettu koulutus koituu myös asiakkaiden hyödyksi.

– Osaava henkilöstö on yksi tärkeimmistä voimavaroistamme, ja se näkyy myös asiakkaan suuntaan. Hyvä turvallisuustaso ja laadukas asiakaspalvelu ovat kulmakiviä päivittäisessä työssämme, Rinne sanoo.

Käytäntöä ja teoriaa vuorotellen

Uusien vaihtotyönjohtajien reilun viiden kuukauden mittaisessa koulutuksessa vuorottelevat Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutuksen teoriaopinnot ja käytännön harjoittelu ratapihoilla.

– Työnopastaja on koko ajan mukana käytännön harjoittelussa. Vaikka perusasiat ovat kaikilla ratapihoilla samat, myös paikalliset olosuhteet pitää hallita, Nissinen muistuttaa.

"Meillä pitää olla tulevaisuudessakin rautaisia ammattilaisia"

Kaiken kaikkiaan hyvin tehty työnopastus antaa uudelle työntekijälle toimivat työkalut itsenäiseen työhön.

 – Opastus auttaa toimimaan oikein ja antaa myös luottavaisen mielen, Nissinen tiivistää.

Työnopastajat ovat tarvittaessa myös kokeneiden työntekijöiden apuna.

– Jos työssä tulee eteen jotain kysymyksiä, joihin ei itse osaa vastata, työnopastajat ovat ensisijainen taho, johon turvaudutaan, Nissinen kertoo.

Rinteen mukaan työnopastajilla on tärkeä osa koko organisaation jatkuvassa oppimisessa.

– Heidän työnsä on toiminnan jatkuvuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Meillä pitää olla tulevaisuudessakin rautaisia ammattilaisia.